Wyszukiwarka

Dodatkowo

counter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesign
IP: 54.80.185.137 | Online: 3

PROKURATURA OKRĘGOWA
W KIELCACH
V WYDZIAŁ. ŚLEDCZY 
ul. Mickiewicza nr 7 
25-352 KIELCE

Sygn. akt V Ds 7/01/S

P O S T A N O W I E N I E

o umorzeniu śledztwa

Dnia 27 czerwca 2001 roku
Artur Feigel - prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach (…)

p o s t a n o w i ł :

umorzyć śledztwo przeciwko Stanisławowi Możejce, podejrzanemu o to, że od 29 stycznia 1999 roku do 28 kwietnia 1999 roku w Świnoujściu, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, przekroczył jako Prezydent Miasta Świnoujścia uprawnienia i podważył zaufanie publiczne do instytucji którą reprezentował, gdyż wbrew obowiązującym przepisom, tj. Zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.11.1974r. w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych, podjął decyzję o wstrzymaniu działań mających na celu usunięcie niemieckiej miny niekontaktowej typu G wzór C, ujawnionej 25.01.1999r. w Basenie Portowym Mulnik, a następnie (…)bez wymaganego zezwolenia w dniu 28 kwietnia 1999r. przetworzył znajdujący się w niej materiał wybuchowy, poprzez wytopienie i wypłukanie ok. 700 kg mieszaniny trotylu, heksanitrodifenyloaminy i pyłu aluminiowego, który mógł sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, albo mienia w wielkich rozmiarach (…)

uzasadnienie

(…) Z całokształtu okoliczności sprawy wynika, że wymienieni nie mieli zamiaru popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa. Stanisław Możejko wstrzymał wywóz miny nr 16 na poligon morski, gdyż podejrzewał, że została ona celowo wrzucona do basenu Mulik, aby uzyskać od miasta większe pieniądze w ramach realizacji umowy o oczyszczaniu basenu Mulnik z pozostałości po wojskach niemieckich i rosyjskich. Stwierdzić należy, że miał podstawy do powzięcia takich podejrzeń. W szczególności wskazywał na to bardzo dobry, wręcz doskonały stan techniczny powłok korpusu miny nr 16, która miała w wodzie znajdować się od ponad 50 lat. Nadto z racji sprawowanej wówczas funkcji Stanisław Możejko wiedział, że poprzedni Zarząd Miasta Świnoujścia wypłacał PRO pieniądze za roboty, które nie zostały wykonane w ustalonym wcześniej zakresie.
Podejrzenia Stanisława Możejki co do czasu kiedy mina nr 16 znalazła się w basenie Mulnik przynajmniej w części znalazły potwierdzenie, gdyż jak wynika z opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie spawy na lotkach tejże miny wykonano nie wcześniej niż pod koniec lat 60-tych ubiegłego stulecia. Tak więc mina nr 16 nie mogła znajdować się w basenie Mulnik od czasu II wojny światowej (…)