Wyszukiwarka

Dodatkowo

counter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesign
IP: 54.80.185.137 | Online: 3

1. Tunel drogowy pod Świną - klucz do rozwoju miasta, inwestycja popierana przez Rząd RP, w 85% finansowana przez fundusze unijne (unijny program Infrastruktura i Środowisko)
2. Utworzenie wyższej uczelni w Świnoujściu
3. Ochrona zdrowia - wdrożenie systemu dopłat do leków dla emerytów i rencistów, unowocześnienie wyposażenia szpitala, poprawa jakości wody pitnej,
4. Dzielnica Nadmorska - budowa mola, nowej promenady, hali widowiskowo-sportowej oraz nowego pola namiotowego, przeniesienie imprez sezonowych na plażę, rewaloryzacja Parku Zdrojowego,
5. Wstrzymanie podwyżek podatków i cen usług komunalnych (woda, ścieki, czynsze, itp., )
6. Port Handlowy Świnoujście - poprawa warunków ekonomicznych jego działalności i przekształcenie go w port uniwersalny
7. Bezpieczeństwo - pomoc materialna dla Policji, wprowadzenie monitoringu w najbardziej zagrożonych rejonach miasta, utworzenie centrum zawiadamiania o zakłóceniach w funkcjonowaniu miasta (awarie, zakłócenia w ruchu, zaśmiecanie, akty wandalizmu itp.)
8. Nabrzeża w centrum miasta - przywrócenie im funkcji portu miejskiego, wspieranie żeglarstwa i innych sportów wodnych, zabudowa części lądowej Basenu Północnego
9. Nowy most łączący Świnoujście z Karsiborem - przekształcenie wyspy Karsibór w ośrodek agroturystyki i turystyki wodnej
10. Przedsiębiorstwa usług komunalnych - przeniesienie ich baz (Komunikacja Autobusowa, KOROS, BEJ) w pobliże oczyszczalni ścieków i zagospodarowanie odzyskanych terenów - zieleńce, place zabaw, miejsca postojowe.
11. Ciepłownia miejska - nowa lokalizacja,
12. Edukacja - poprawa sytuacji materialnej nauczycieli, unowocześnienie wyposażenia szkół, upowszechnianie dostępu do internetu
13. Wspieranie i dofinansowywanie lokalnych inicjatyw kulturalnych - wprowadzenie do statutu MDK instytucji Rady Programowej złożonej z animatorów różnych form kultury
14. Sport - pomoc materialna i organizacyjna dla klubów sportowych
15. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych
16. Pomoc dla drobnych i średnich przedsiębiorstw - zmniejszenie obciążeń za korzystanie z gruntów miejskich, w szczególności dotyczy targowisk
17. Wspieranie różnych form budownictwa mieszkaniowego, współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi,
18. Spółdzielnie mieszkaniowe - przekazanie własności gruntu z bonifikatą 99%,
19. Uporządkowanie organizacji ruchu drogowego - budowa parkingów i miejsc postojowych, utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla kierowców
20. Powiększenie sieci ścieżek rowerowych
21. Ogrody działkowe: stała pomoc materialna w uporządkowaniu i estetyzacji terenów ogrodów.